PC hulp:

Probeer eerst om hulp te krijgen bij uw software leverancier of Internet Service Provider.

TeamViewer voor support op afstand


Jean-Paul

 

Welkom!

Deze website bevatte voorheen hyperlinks naar verschillende sites die bij mij in onderhoud zijn en projecten, met name documentatie of .NET applicaties, waar ik mee bezig was zonder hier tegenover kosten bij de aanvrager in rekening te brengen. Ik heb besloten deze per juli 2016 te verwijderen en om persoonlijke redenen voorlopig geen projecten (meer) aan te nemen.

Downloads:

Inmiddels zijn de meeste bestanden waarvan ik de auteursrechten bezit verwijderd. Mocht het noodzakelijk zijn om bestanden al dan niet opnieuw beschikbaar te stellen dan volgt een hyperlink op deze pagina.

Reclame / Spam:

Op een aparte pagina in deze site hou ik sinds
29 juli 2016 spamberichten bij die verzonden zijn naar mijn oude (en nooit gebruikte) mail- en alias adressen. De berichten zijn in tekstformaat opgeslagen waardoor deze vergeleken kunnen worden met de mailberichten van derden.